Polityka Prywatności

 • to dokument umieszczony na naszej witrynie internetowej, który informuje naszych klientów o tym, jakie dane osobowe przy współpracy z nami są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane. Każdy nasz klient i użytkownik strony ma za zadanie zapoznać się z polityką i regulaminami. Pozostając na stronie lub kontaktując się z nami akceptujesz je wszystkie.

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚĆI – WARSZAWSKIE CENTRUM (2022/23 rok)

 1. I. Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).

Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Fundacji świadczonych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa o nazwie: WARSZAWSKIE CENTRUM, dane kontaktowe: numer telefonu +48 511 101 950, adres e-mail: warszawskiecentrum.pl@gmail.com realizowanych przez prowadzącego StartUp, Pana Arkadiusza Kędroń.

 1. II. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?
 2. A. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem startupu WARSZAWSKIE CENTRUM, polegającymi na realizowaniu prac z zakresu: IT/Programowanie, Usługi Graficzne i Projektowe, Grafika i Design, Reklama i Marketing, Coaching i szkolenia, Foto i video, Usługi dla biznesu, Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania oraz zabezpieczenia zawartej pisemnie lub elektronicznie (czyli także mailowo) wspólnej umowy. Wszelkie umowy, także rachunki elektroniczne online, jak i pisemne, są wiążące i należy opłacić je w terminie.
 3. B. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu
 4. C. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
  • Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926);
  • Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. – o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).
 5. D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń
 6. E. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody
 1. III. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

Do zawarcia umowy wymagamy podania danych na formularzu umowy/ faktury/ rachunku/ zamówienia online lub w innej formie elektronicznej lub pisemnej (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

 1. IV. Komu zostaną udostępnione dane?
 2. A. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa np. w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy;
 3. B. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: Beneficjenci Fundacji, Banki, Firmy pośredniczące w płatnościach, informatycy, firmy archiwizujące, firmy mailingowe, firmy hostingowe oraz firmy oferujące usługi komunikacji lub telekomunikacji, zarówno online jak i bezpośredniej (np. szkoleniowe);
 4. C. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),
 5. D. Podmioty znajdujące się poza EOG, lecz tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. a. Współpracę z podmiotami w państwach, w odniesieniu, do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. b. Zastosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. 

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 1. V. Czy Dane są profilowane?

Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).

 1. VI. Jakie przysługują Państwu prawa?
 2. A. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
 3. B. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),
 4. C. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
  do bycia zapomnianym” – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
 5. D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
 6. E. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
 7. F. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: warszawskiecentrum.pl@gmail.com
 8. G. Prawo do sprzeciwu – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
 9. H. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. VII. Kontakt

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@twojstartup.pl

Najczęściej Zadawane Pytania:

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Jeśli w tym zestawieniu brakuje nurtującego Cię zapytania, przejdź do zakładki > KONTAKT i Wyślij do Nas zapytanie osobiście. Odpowiemy Ci w najszybciej możliwym czasie. Serdecznie Pozdrawiamy 🙂 Zespół W.C.

Początek Współpracy:
Jeśli chcesz szybko zgłosić się do któregoś z Naszych projektów lub Zamówić Usługę, Szkolenie, Reklamę, Wysłać Swoje Portfolio, czy wyrazić Chęć Współpracy, pisz Śmiało Do Naszego Centrum Udzielania Informacji w zakładce Kontakt > KLIKNIJ TERAZ (link bezpośredni)
Treningi i Szkolenia Web i Design, projektowanie Logotypów i Identyfikacji Wizualnej, Instalowanie Stron Internetowych, doradztwo w zakresie startaupowym, doradztwo w zakresie nazw internetowych, Analiza Rozwoju Firmy i jej wsparcia, Pomoc Dla Firm które pragną „stanąć na nogi”, doradztwo w zakresie Promocji i Reklamy. Łączymy Środowiska Grafików i Web Designerów oraz Wsparcia SEO i Reklamy. Dołącz do Nas! Wyślij Nam Swoje Portfolio lub Zaproponuj Współpracę.
Dołącz Do Naszego Freelancer Club! Wspieramy Wspólny Rozwój i Pomagamy Uczyć Się 🙂 Możesz zgłosić Chęć Reklamowania Się Na Naszej Stronie www.
Dziękujemy za uwagę 🙂
Zespół Warszawskie Centrum 🙂
Zespół Warszawskie Centrum to: szybkość, jakość, szczerość, uczciwość, precyzja, rzetelność i niezawodność.
Misja Projektu: Dążymy do tego, aby Wspierając się Wzajemnie, Osiągać Szczytne Cele i Radość z Życia. Tylko Uczciwym Wsparciem, Można Dążyć Do Dobrego. Wspierajmy Się Wzajemnie By Marzenia Stały Się Rzeczywistością. Szerząc Dobro, Żyjemy w miejscu, gdzie Zawsze Panuje Szczęście. W takim miejscu nie ma już miejsca na porażki. Dlaczego? bo tutaj Zawsze znajdzie Się Pomocna dłoń.
Jeśli chciałbyś Reklamować Się Na Naszej Stronie, wyślij do Nas zapytanie, a my skontaktujemy się z Tobą w jak Najszybszym Czasie. Obecnie zapłacisz jedynie za stworzenie baner-u i jego umieszczenie na rok czasu (na Naszej stronie). Zachęcamy do korzystania z Oferty. Z Najlepeszymi Życzeniami, Zespoł Warszawskie Centrum.